คู่มือการใช้ในประเทศไทย
บริษัท ฟูจิ อิเลคทริคโฮลดิ้ง จำกัด FJ20MRD8-FOP
 ราคาขายต่อเครื่อง 230,506 บาท
 ค่าขนส่ง 18,208 บาท
Bath reconstructions  13,559 บาท
 ภาษีศุลกากร 10.0%  23,051 บาท
 ภาษีผู้บริโภค 7.0%  17,749 บาท
รวม  303,073 บาท
324,210 บาท


Model
ราคาต้นทุน/หน่วย  10 บาท
ราคาขาย/หน่วย 15 บาท
กำไรต่อ/หน่วย 5 บาท
กำไร/60ชิ้น/วัน 300 บาท
กำไร/เดือน 12,000 บาท
ต้นทุนค่าไฟฟ้า 1,200 บาท
กำไรสุทธิ 10,800 บาท
กำไร/ปี(สุทธิ) 129,600 บาท


 Model 3-1 .107,000 บาท (การจ่ายเงินสด) 2 ปี 24 ครั้ง  270000บาท
1 ปี ยอดคงเหลือ 163,000  107,000
เดือนการชำระเงิน 163000/24 6,792 
ดอกเบี้ย 18% 163,000*18% 1,635 
ภาษีอากร7%  590 
เดือนการชำระเงิน  9,017 108,198
 
2 ปี เดือนการชำระเงิน 163000/24 6,792 
ดอกเบี้ย 18% 81500*18% 1,223 
ภาษีอากร7%  561 
เดือนการชำระเงิน  8,575 102,902
รวมค่าใช้จ่าย  318,100


 Model 3-2. 69,550 บาท (การจ่ายเงินสด) 2 ปี 24 ครั้ง  270000บาท
1 ปี ยอดคงเหลือ 205,000  69,550
เดือนการชำระเงิน 205000/24 8,542 
ดอกเบี้ย 18% 205*18% 3,075 
ภาษีอากร7%  813 
เดือนการชำระเงิน  12,430 149,158
 
2 ปี เดือนการชำระเงิน 205000/24 8,542 
ดอกเบี้ย 18% 102500*18% 1,538 
ภาษีอากร7%  706 
เดือนการชำระเงิน  10,785 129,417
รวมค่าใช้จ่าย  348,125

บริษัทตัวแทนจำหน่าย    イセテクバンコク株式会社
 office rama9
  61/151 ซอยทวีมิตร แยก7 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
  โทรศัพท์: 02-643-1744 แฟกซ์: 02-643-1744
  日本 イセテクニカル設備株式会社     (+81)059-382-4570